Uppsökarrapport

När du som uppsökare för RG Aktiv Rehabilitering (RG) har gjort ett uppsök ska du registrera informationen i rapporten nedan.

Blankett för reseersättning hittar du under Blanketter »
Arvodet för uppsök betalas ut två gånger per år, baserat på uppsökarrapporter som skickats in. Du behöver inte fylla i arvode i reserersättningsblanketten.

Om du har frågor går det bra att kontakta kansliet på telefon 08-54 54 72 00 eller e-post kansliet@rgaktivrehab.se.