Uppsökarmaterial

Vid ett uppsök har uppsökaren alltid med sig material från RG Aktiv Rehabilitering (RG) som patienten kan läsa om/när hen känner sig redo.

Det är viktigt att materialet alltid lämnas hos personen eftersom det kan vara svårt att ta in och minnas all den information som förmedlas vid ett uppsök.

Följande material kan vi skicka till dig som är uppsökare:

  • det senaste numret av tidningen Kick
  • övergripande broschyr om RG:s verksamhet
  • information om RG:s kursverksamhet för vuxna
  • personligt uppsökarblad med information
  • information om RG:s lägerverksamhet för barn och unga
  • information om att bli RG-ledare
  • information om RG:s rehabverksamhet på Bosön
  • information om RG:s friluftsverksamhet.

Kontakta RG:s kansli för att beställa uppsökarmaterial.