Uppsökande verksamhet

Varje år besöker RG Aktiv Rehabilitering (RG) cirka 120–150 personer med en nyförvärvad ryggmärgsskada. De som gör besöken på sjukhusen är förebilder, det vill säga personer som själva har en ryggmärgsskada och som kan lyssna och vid behov förmedla sina egna erfarenheter om vägen framåt. Förebilden kallas för uppsökare och vi kallar besöket på sjukhuset för ett uppsök.

Hur går ett uppsök till?

RG:s uppsökare träffar patienter med nyförvärvade ryggmärgsskador på sjukhuset för att samtala och ge information. Besöken sker bara då patienten bekräftat att de vill träffa uppsökaren. Uppsöken är ideella och är menade som stöd för patienten; uppsökarens mål är att stötta personen i den krisdrabbade situation som den befinner sig i. Uppsök kan ske som individuella möten eller i grupp. Det finns också möjlighet att ses digitalt då fysiska möten av någon orsak inte är möjliga.

Patientens behov styr samtalets innehåll. Det faktum att uppsökaren har en liknande skada skapar förtroende. I mötet blir det tydligt för patienten att det finns ett aktivt och innehållsrikt liv som väntar längre fram, med större möjligheter än vad som kanske går att förstå i stunden.

Fortsatt kontakt mellan patienten och RG

Av sekretesskäl lämnar sjukhuspersonalen aldrig ut personuppgifter till RG utan det är upp till patienten att lämna ut adressuppgifter för att kunna få vidare information om RG:s aktiviteter eller vidare kontakt med uppsökare.

Om patienten stannar en längre tid på sjukhuset kan den träffa uppsökaren flera gånger, eller flera olika uppsökare. Även anhöriga har möjlighet att träffa uppsökare.

Under ett uppsök informerar uppsökaren också om RG:s kurser och läger och om möjligheten att få kontakt med en förebildscoach.

Vill du komma i kontakt med en uppsökare?

RG:s uppsökarnätverk är spritt över hela landet och RG:s uppsökare har regelbunden kontakt med universitetssjukhusens ryggmärgsskadeavdelningar. Om man vill ha kontakt med en uppsökare hjälper uppsökaransvarig Madelaine Bille (madelaine.bille@rgaktivrehab.se, 070-409 34 99) gärna till och förmedlar kontakt.