RG Nära Dig

2021 är året då RG tar Aktiv Rehabilitering ut till en ort nära dig. Den 16–17 oktober kommer vi till dig som bor i eller nära Göteborg, Linköping, Stockholm och Umeå.

RG Nära Dig är för dig som vill utveckla din rullstolsteknik, träffa andra att diskutera tips och trix med, förfina dina förflyttningar och få några goda skratt.

Med metoden Aktiv Rehabilitering fokuserar vi på möjligheter i vardagsmiljön. Vi använder oss av fysisk aktivitet som en del i att träna förflyttningar och ADL (aktiviteter i det dagliga livet). Till ditt stöd finns förebildsledare som själva lever med en rörelsenedsättning. Vi tror på personlig utveckling genom mötena som uppstår med våra förebilder.

Aktiviteten sker dagtid under lördag 16 oktober och söndag 17 oktober, ca 9.00 - 17.00. Aktiviteten är kostnadsfri. Ingen övernattning ingår, men vi bjuder på lunch och fika. Mer information om aktiviteten på just din ort får du efter att du anmält dig.

Anmälan

Anmälan Umeå »

Anmälan Stockholm »

Anmälan Linköping »

Anmälan Göteborg »

Personer att kontakta vid frågor

Tina: tina.toller@rgaktivrehab.se (svenska, engelska)

Revan: revan.hana@rgaktivrehab.se (svenska, arabiska)

Mostafa: mostafa.latifi@rgaktivrehab.se (svenska, arabiska, persiska)

Kontaktperson

RG Nära Dig

Datum: 16–17 oktober 2021, ca kl 9-17
Plats: Göteborg, Linköping, Stockholm, Umeå