RG International

Genom internationella projekt har RG Aktiv Rehabilitering (RG) stöttat många andra länder att starta organisationer som liknar RG:s.

Målet är att dela kunskap och erfarenhet inom organisationsuppbyggnad, uppsökande verksamhet, Aktiv Rehabilitering med mera. Att stödja de eldsjälar som finns inom nystartade organisationer i andra länder är en mycket viktig pusselbit, så att de sedan kan fortsätta utveckla sina organisationer och sin verksamhet. RG fortsätter samarbeta och utbyta erfarenheter med de organisationer där vi drivit internationella projekt.

RG International syftar till att:

  • utbilda partnerorganisationen
  • organisera kurser
  • utbilda ledare, medicinsk personal, politiker med flera
  • dela kunskap om grundläggande vård och rehabilitering
  • skänka lätta rullstolar och andra former av hjälpmedel.

Vårt arbete finansieras vanligtvis genom bidrag från Forum Syd. Tolv procent av RG:s medlemsavgifter går också till den internationella verksamheten.
RG Internationals arbete sker helt ideellt. För frågor och/eller donationer, finansiella eller materiella, kontakta oss gärna på e-post international@rgaktivrehab.se.

Read this in English »