Rehabträning i Stockholm

RG Aktiv Rehabilitering (RG) erbjuder träning och rehabilitering på Bosön, Lidingö. Vi hjälper dig att med idrott och friluftsliv utveckla den kondition, rörlighet, balans, styrka och teknik som behövs vid förflyttningar, gång och rullstolskörning. RG:s instruktörer är fysioterapeuter och rehabinstruktörer, vissa med funktionsnedsättning och andra utan.

En bro mellan vården och vardagen

Att bli så självständig som möjligt är inte bara målsättningen med rehabilitering – det är dessutom en grundläggande rättighet. RG fungerar som en bro tillbaka till livet för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar.

För att du ska få en uppfattning om hur självständig du kan bli krävs att du träffar andra med samma begränsade fysiska förutsättningar. I RG:s verksamhet är det förebilder som lever med dessa typer av skador/diagnoser som är nyckelfigurer. Det är personer som är specialiserade på att förmedla hur du tillgodogör dig de förmågor som krävs för att du verkligen ska kunna ta befäl i ditt liv. De bidrar med erfarenhet, kunskap, inspiration och motivation i din livssituation.

Målgrupp

RG:s träning på Bosön riktar sig till dig som går eller sitter i rullstol och har någon av dessa skador eller diagnoser: ryggmärgsskada eller liknande, benamputation, ms eller polio. Du ska fungera i grupp och bör inte ha problem med minne, koncentration och orientering.

För att delta i verksamheten behöver man vara medlem i RG, vilket kostar 250 kr per kalenderår. Medlemsavgiften är inte inkluderad i träningspriserna.

Träningsåret delas upp i två terminer. Vårterminen börjar i mitten av januari och slutar i början av juni. Höstterminen börjar i mitten av augusti och slutar i mitten av december. Till träningsgrupperna och öppet gym kan du anmäla dig och börja träna när som helst under terminen.

RG:s utbud av träning och rehabilitering

Individuell punktinsats, friskvårdsmassage och individuell hälsocoaching erbjuds endast till de som deltar i övrig träning med RG på Bosön.

Anmälan till träning med RG i Stockholm>>

Om du redan tränar med RG i Stockholm kan du fylla i en kortare anmälan:

Anmälan för dig som redan tränar med RG i Stockholm>>