Rehabträning i Göteborg

Sedan hösten 2017 erbjuder RG Aktiv Rehabilitering (RG) gruppträning för rullstolsburna i Pjäshallen, Kviberg, i samarbete med Rehab Alpin och Rullegruppen Göteborg.

RG:s filosofi bygger på fysisk träning för ökad självständighet och en aktiv fritid. Träningen riktar sig till dig som går eller använder rullstol, oavsett diagnos.

Vi koncentrerar oss på att du ska bli vän med din rullstol och förfina din rullstolsteknik. Flera olika erfarna ledare håller i träningen med ett rullande schema, vilket gör att träningen aldrig blir enformig. Varje ledare utformar träningen efter sin egen erfarenhet och kunskap.

För information om tid plats och kostnad se nedan.

Kontaktperson

Plats: Pjäshallens A-hall i Kviberg
Kostnad: 200 kr per termin och 100 kr för medlemsavgift i Rullegruppen. Betalas till Rehab Alpins PlusGiro 145377-8. Medlemskap i RG krävs också, 250 kr/år.
Datum: Tisdagar 15.30–17.00. Höstterminen börjar 1 oktober och sista träningen för terminen är 10 december.