Rehabinriktad träning

Vår rehab-inriktade träning (RIT) är för dig som inte är klar med din rehabilitering utan som fortfarande har funktioner att förbättra, till exempel förflyttnings-, gång- eller rullstolsteknik.

Utifrån dina målsättningar och förutsättningar sätter vi ihop ditt personliga träningsprogram. Träningen sker tillsammans med instruktör, antingen individuellt eller i små grupper.

Tester och individuella bedömningar med fysioterapeut ingår. Du som önskar erbjuds även hälsosamtal.

För att delta krävs att du kan träna på Bosön minst ett till två tillfällen per vecka och att du är motiverad att göra de hemuppgifter som ingår i upplägget.

En avstämning sker mot slutet av varje termin huruvida du fortfarande har funktioner kvar att förbättra. Normalt sett har du nått din fulla rehab-potential efter 1–2 terminer.

Antal platser: 8–10 deltagare/termin.

Kostnad: 2 900kr/termin (medlemskap i RG tillkommer för 250 kr/år)

OBS! Du behöver ingen remiss för att söka till vår träning.

Schema & anmälan

Schema Rehabinriktad träning (RIT) vårterminen 2023 »

Schema Rehabinriktad träning (RIT) höstterminen 2023 »

Anmälan till träning med RG i Stockholm »

Kontaktperson

RG Aktiv Rehabilitering på Bosön

Rehabträning med hög kvalitet och stort engagemang.

deltagare

Rehabinriktad träning (RIT)

Tid: Tisdagar, onsdagar och torsdagar under terminerna
Plats: Bosön, Lidingö
Antal platser: 8-10 deltagare
Kostnad: 2 900kr/termin (medlemskap i RG tillkommer, 250 kr/år)