Personal

John Högberg

John Högberg

Koordinator och ansvarig Hjultorget

Hillevi Hansson

Barn- och ungdomskoordinator
Mats-Erik (Masse) Bjerkefors

Mats-Erik (Masse) Bjerkefors

Rehabinstruktör, Friluftsansvarig
Maria Hermelin

Maria Hermelin

Rehabinstruktör och fysioterapeut
Tomas Engblom

Tomas Engblom

Fotograf och redaktör
Peter Andersson Pope

Peter Andersson Pope

Journalist
Yvonne Svensson

Yvonne Svensson

Journalist, fotograf och illustratör
Anette Bohm

Anette Bohm

Journalist
Elin Goude Öhgren

Elin Goude Öhgren

Internationella verksamheten, projektledare Integrationsprojekt
Maila Lauronen

Maila Lauronen

Utbildningskoordinator Integrationsprojekt
Madelaine Bille

Madelaine Bille

Uppsökarkoordinator
Revan Hana

Revan Hana

Målgruppskoordinator Integrationsprojekt
Tina Toller

Tina Toller

Kurskoordinator Integrationsprojekt

Mostafa Latifi

Målgruppskoordinator Integrationsprojekt