Paddling Malmö

Paddlingen i Malmö sker i kanalsystemet som går genom staden.

Malmö Kanotklubb (MKK) är ansvarig för kajakpaddlingen och man utgår från deras brygga.

Under sommaren kommer prova-på-paddlingar att erbjudas hos MKK. Förutom prova-på-paddlingstillfällena så anordnar MKK paddling varje tisdag kväll.

Alla som är intresserade av att börja paddla i Malmöregionen får gärna höra av sig och bli medlemmar i MKK, då ingår obegränsad tillgång till klubbens kajaker och deltagande i alla aktiviteter.

Du kan även kontakta Louise Winckler för information om paddlingen i Malmö (e-post: louise.winckler@gmail.com och telefon: 0704-124 18 79).

Kontaktperson

Paddling i Malmö

Plats: Malmöhusvägen 10, Mölleplatsen