Om Kick

RG Aktiv Rehabilitering ger ut tidningen Kick till medlemmar och andra intressenter. Här förmedlas innebörden av aktiv rehabilitering – dess målsättningar och hur man når dem.

Kick följer på nära håll den glädje och smärta, styrka och sårbarhet som personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga får känna av.

Formen är engagerande porträtt av engagerade personer, reportage från RG:s kurser och övriga verksamhet samt presentationer och tester av nya hjälpmedel och aktiviteter. Dessutom lägger Kick perspektiv på olika företeelser i samhället – resande, kultur, sport, politik, hälsa, sex och nöjesliv.

Kick ges ut som tryckt tidning en gång per år och från och med april 2019 uppdateras hemsidan www.kick.se löpande med nya artiklar och notiser. Bli medlem om du vill ha den tryckta tidningen hem i brevlådan, då stödjer du dessutom RG:s arbete med ryggmärgsskadade och de med liknande förutsättningar.