Tillsammans påverkar vi Sveriges ryggmärgsskadevård

15 maj, 2019

Sverige har hittills valt att rehabilitera personer med ryggmärgsskada vid ett stort antal sjukhus över landet, trots att evidens pekar på att mer centraliserad vård och rehabilitering ger bättre resultat.

Forskning visar att rehabilitering vid ett större centra med erfarenhet av minst 30-40 nya fall per år, eller 1 center/2-6 miljoner invånare, ger ett bättre neurologiskt utfall och ökad grad av självständighet hos individen. I Sverige har frågan om centralisering diskuterats sedan 80-talet, men medan ett antal länder runt om i världen har centraliserat sin ryggmärgsskadevård så har utvecklingen här snarare varit den motsatta. Centraliserad ryggmärgsskadevård har under många år praktiserats av övriga nordiska länder samt flera andra länder (t.ex. Storbritannien, Schweiz och Australien).

RG har länge förespråkat en centraliserad ryggmärgsskadevård och rehabilitering i Sverige men idag kan fortfarande en person som drabbas av en förvärvad ryggmärgsskada vårdas vid 25 olika sjukhus i landet.

I RG:s nyhetsbrev daterat den 2 maj berättade vi att förslaget om att göra ryggmärgsskadevården till nationell högspecialiserad vård nu ligger ute på remiss. Nationell högspecialiserad vård går i korthet ut på att samla kompetensen inom vårdområdet, öka jämlikheten för patienten och förbättrat samarbete överlag för målgruppen. I socialstyrelsens förslag förordas att vården av ryggmärgsskadade, från den initiala rehabiliteringen till den livslånga uppföljningen blir nationellt högspecialiserad vård och får bedrivas på fyra enheter i landet. Dessutom ska barn och personer med höga skador koncentreras till endast en enhet (av de fyra). Läs förslaget i sin helhet »

Förslaget ligger ute på öppen remiss vilket innebär att vem som helst får skriva ett svar. Genom att svara på remissen kan vi verka för en positiv skillnad för personer med ryggmärgsskada – både för dig som lever med en ryggmärgsskada idag och för dem som drabbas av en skada i framtiden.

RG arbetar nu på vårt officiella remissvar till Socialstyrelsen. Du som har en ryggmärgsskada är den viktigaste parten i frågan. Vad tycker du? Om du har en ryggmärgsskada vill vi gärna att du svarar på 9 snabba frågor om den vård och rehabilitering du får idag samt dina önskemål kring framtida vård och rehabilitering. Enkäten tar endast 5-10 minuter att besvara. Vi behöver ditt svar senast den 22 maj: https://sv.surveymonkey.com/r/centralisering »

Stort tack för ditt engagemang!