Rullstolsintegrationskurs i Malmö

28 maj, 2021

Kursen i rullstolsintegration vänder sig till migranter över 15 år som använder manuell rullstol.

Genom att bli bättre på att hantera sin rullstol ökar friheten, och man tar sig fram bättre i sin vardag. På så sätt ökar även möjligheten till integration i samhället vi lever i. Målet är att kursen ska ge kunskap och inspiration till självständighet i så många situationer som möjligt. Ökade kunskaper och insikter möjliggör ett mer aktivt och oberoende liv.

Under 13 veckor går vi igenom olika tekniker för att ta sig fram i samhället. Tillsammans hittar vi lösningar på vardagliga situationer, som att handla och ta hand om barn. Vi kommer också titta på vilka olika typer av rullstolar som finns och vilken typ av rullstol som passar bäst till vilken individ, beroende på förutsättningar och behov.

Kursen arrangeras i samarbete med FIFH i Malmö, och man bör vara bosatt nära Malmö för att kunna delta. Kursen startar den 9 september och är kostnadsfri. Begränsat antal platser.

Anmälan (senast 9 augusti) »

Läs mer om kursen »

Om du har frågor kan du höra av dig till Tina (tina.toller@rgaktivrehab.se, pratar svenska och engelska) eller Abdi (abdirahman.shire@rgaktivrehab.se, pratar svenska, engelska, arabiska)