Dagen genomsyrades av glädje, nyfikenhet och möjligheter. Viktiga samtal och erfarenheter delades mellan deltagare och förebilder och deltagarna fick träna rullstolsteknik med olika hinder- och balansövningar. Gruppdiskussioner om RG:s kurser hanns också med.

En deltagare utryckte sig som att han hade brutit isoleringen och inte kände sig lika ensam längre. ”Jag har fått livet tillbaka.” RGI:s workshops med målgruppen ger otroligt mycket till både deltagare och övriga. Det är nästan som att man blir en stor familj, man får skratta, prata och lära sig nya saker. Stort tack till alla som är med och bidrar!

Träffar du personer från vår målgrupp eller deras anhöriga och vill kunna ge dem mer information? Vi skickar gärna broschyrer på svenska, engelska och arabiska. Hör av dig till: elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se.