RG Nära Dig

29 augusti, 2022

Hösten 2022 har du som är yrkesverksam eller student eller som själv har en rörelsenedsättning en möjlighet att få en inblick i metoden Aktiv Rehabilitering på hemmaplan.

Under en halvdag får du chansen att inspireras av hur vi genom metoden Aktiv Rehabilitering hittar olika möjligheter i vardagsmiljön. Förebildsledare, personer som själva lever med en rörelsenedsättning, finns på plats och visar hur de stöttar deltagarna i våra olika verksamheter.

Du får kunskap om föreningen RG Aktiv Rehabilitering och vilken av våra olika aktiviteter som kan passa. Dagens innehåll anpassas efter dig som deltagare och det ges gott om tid att samtala, ställa frågor och ta en fika med RG:s ledare.

Den 23 september kommer vi till Skåne och Stockholm​ (delta kl 9–12 eller kl 13–16).

Den 14 oktober kommer vi till Västra Götaland och Västerbotten​ (delta kl 9–12 eller kl 13–16).

Läs mer och anmäl dig här »

Vid frågor kontakta Tina Toller: tina.toller@rgaktivrehab.se, 0793-48 41 68