RG medlem i Funktionsrätt Sverige

4 juni, 2020

RG är nu stolta medlemmar i Funktionsrätt Sverige!

Funktionsrätt Sverige handlar om rätten att fungera i samhället på lika villkor och att alla fullt ut ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. Föreningen är en paraplyorganisation med cirka 41 medlemmar i form av olika förbund, vilka totalt har cirka 400 000 medlemmar. RG ser fram emot att i och med medlemskapet hitta ännu fler sätt att bidra till vår målgrupps intressen och rättigheter.