Rapport från årsmötet

28 maj, 2021

Söndagen den 18 april hölls RG:s årsmöte via videolänk med 17 deltagare.

Tobias Lauritsen valdes till mötesordförande och Thomas Dahlgren (styrelseordförande) föredrog årsredovisningen och verksamhetsberättelsen.

I tillägg till de ordinarie punkterna informerade Tobias Lauritsen om RG:s arbete i samband med nationell högspecialiserad vård (NHV) för personer med ryggmärgsskada, och Elin Goude Öhgren informerade om arvsfondsprojektet RG Integration (RGI) som gått in på sitt sista år.

En proposition från styrelsen om att ändra stadgarna för att möjliggöra röstning genom ombud och en åldersgräns på 16 år antogs av årsmötet. Propositionen behöver antas av två på varandra följande årsmöten för att träda i kraft. Protokoll från årsmötet kan du läsa här »