Personcentrerad vård

24 augusti, 2020

Personcentrerad hälso- och sjukvård samt omsorg är en framväxande rörelse som innebär mycket positivt.

Personcentrerad vård införs redan i vissa vårdverksamheter, kommuner och regioner i Sverige, och är en central del i regeringens nya proposition för en närmare och mer tillgänglig vård som bygger på den statliga utredningen om Sveriges framtida goda och nära vård.

För att sprida information om personcenterad vård har Personrådet för patienter och närstående vid GPCC (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet) genom en rad workshops tagit fram ett informationsmaterial, som du finner längst ner i denna artikel.

Personcentrerad vård är ett av regeringens tre centrala mål i framtidens vård

Personcentrerad vård vinner mark i vården och har nu dessutom precis lyfts fram som ett av tre centrala mål i regeringens inriktning för en nära och tillgänglig vård. Personcentrerad vård har patientens/personens egen kapacitet och behov i fokus i partnerskap med den professionella vården, och tillsammans skriver man en hälsoplan som ska följa med genom vårdkedjan.

Forskning visar på positiva effekter av personcentrerad vård

Forskning från bland annat GPCC visar att personcentrerad vård gör skillnad. Främst för att patienter känner sig tryggare och nöjdare när de får en mer sammanhållen personcentrerad vård. De får också en snabbare återhämtning och slipper uppsöka vård lika ofta.

Här kan du läsa mer om personcentrerad vård:
Broschyr »
www.gpcc.gu.se
www.facebook.com/gpcc.gu