Nominera en förebild

30 oktober, 2023

Coloplast, RG:s samarbetspartner sedan nästan 20 år tillbaka, har instiftat ett årligt stipendium på 5 000 kronor. Stipendiet ska gå till en förebild som bidragit med ”extraordinära insatser och som har en oumbärlig roll” inom RG:s kurs- och/eller uppsökarverksamhet. Förra året gick stipendiet till Imre Czifrik.

Passa på att nominera den förebild du tycker förtjänar ett stipendium! För att din nominering ska godtas behöver den gälla en person som varit verksam som förebild inom RG under det senaste året. Du behöver också motivera på vilket sätt personen gjort extraordinära insatser och/eller haft en oumbärlig roll inom RG.

Mejla din nominering till veronika.lyckow@rgaktivrehab.se senast den 25 november. Observera att anställd personal och styrelseledamöter ej kan nomineras.

Ett stort och varmt tack till Coloplast för möjligheten att uppmärksamma våra förebilder och deras viktiga roll!

Under den sista veckan i november kommer alla nominerade att presenteras på RG:s Facebooksida och första veckan i december offentliggör vi vår andra stipendiat.