Nationell högspecialiserad vård

14 februari, 2020

Vilka enheter kommer att få uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för delar av vårdkedjan för personer med ryggmärgsskada?

Ansökningarna ska vara inne hos Socialstyrelsen nu på onsdag, den 19 februari. Sedan får Beredningsgrupp 2 uppdraget att titta igenom ansökningarna och sammanställa dem för ett beslut i Nämnden för nationell högspecialiserad vård. Beslutet beräknas komma i slutet på maj och kan inte överklagas. RG har en positiv dialog med vården om hur ett utvecklat samarbete skulle kunna se ut, både med kommande NHV-enheter (NHVe) och på andra ställen i landet. Vi ser fram emot en spännande fortsättning på detta – fortsatt information följer i nästa nyhetsbrev. Läs mer här »