Med Coachprojektet 2.0 kan fler träffa en förebildscoach

4 maj, 2021

Det är mycket glädjande att Arvsfonden i slutet av april beviljade projektmedel till en fortsättning av Coachprojektet som kommer drivas av Personskadeförbundet RTP med RG som medsökande. Nu kan vi växla upp till Coachprojektet 2.0 som handlar om att bredda utbildningen av förebildscoacher och utveckla en modell för fler funktionsnedsättningar. Därmed kan vi skapa förutsättningar för att nya grupper kan få samtal och vägledning efter sin skada.

Behovet är ofta stort att träffa någon med liknande erfarenheter när vård och rehabilitering efter en omfattande skada har avslutats och man ska klara sig själv hemma. Att kunna prata om utmaningar, utbyta erfarenheter och få tips gör att många känner sig mindre ensamma i en ny och omvälvande situation.

– RG Aktiv Rehabilitering blev tillfrågade av Personskadeförbundet RTP om vi ville vara med i Coachprojektet 2.0. Föreningens vision är ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar. Vi fungerar som en bro mellan vården och vardagen och ser förebildscoacher som ett självklart komplement till vår verksamhet. Att få ett konkret stöd vid hemkomsten och hjälp att sortera tankarna är en viktig del i att återta kontrollen över sin situation och skapa det liv man vill leva, säger Veronika Lyckow, verksamhetschef för RG Aktiv Rehabilitering.

Vi vill nå fler skadegrupper

Med erfarenheter från Coachprojektet går vi nu vidare och skapar en modell för fler grupper. Under Coachprojektet 2.0 kommer Personskadeförbundet RTP tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering att utveckla en modell för att rekrytera, utbilda, certifiera och stödja förebildscoacher.

Coachprojektet har under tre år byggt upp ett nationellt nätverk av drygt 40 förebildscoacher som levt en längre tid med sin amputation. Genom sitt förebildskap har dessa personer bra förutsättningar att vägleda eller erbjuda samtal efter en skada. Under det senaste året har även en pilot med förebildscoacher för ryggmärgsskadade genomförts.

Vår vision är att skapa goda förutsättningar för att en förebildscoach i framtiden ska bli en naturlig fortsättning efter vård och rehabilitering.

Coachprojektet 2.0 startar under hösten. Projektet drivs av Personskadeförbundet RTP med RG Aktiv Rehabilitering som medsökande.

Kontakt: marit.sundin@rtp.se