Digital anhörigträff 4 maj

17 april, 2023

Torsdag 4:e maj kl 19.00 bjuder RG in till en digital träff för dig som är anhörig till någon som drabbats av en ryggmärgsskada.

Under träffen får du träffa RG:s förebilder (både andra anhöriga och personer som lever med ryggmärgsskada) som delar med sig av sin kunskap och öppnar upp för samtal och frågor. Som deltagare väljer du själv om du bara vill lyssna, ställa frågor och/eller dela med dig av dina erfarenheter till andra i en liknande situation.

Anmälan »

När någon drabbas av en ryggmärgsskada påverkas också många personens närhet. Det kan kännas svårt att hantera sorg, oro och rädsla i samband med skadan. Känslor av hjälplöshet, skuld, förvirring och isolering är vanliga och det kan vara svårt att prata om allt detta med familj och vänner. Hur ska man orka att samtidigt hantera den nya situationen och allt det vardagliga? Var kan man själv få stöd och hur gör man för att hitta positiva förändringar som leder framåt?