Att hantera livet

12 september, 2022

Hur känns det efter sommaren? Kommer något att förändras till hösten? Finns det något i ditt liv som tar mycket energi eller något som du vill förändra?

När det rör ihop sig kan en väg framåt vara att vända sig till en förebildscoach. Dina funderingar kan gälla praktiska eller fysiska förhållanden i din omgivning, i relationer eller helt enkelt i ditt eget förhållningssätt. Den gemensamma nämnaren är att både du och din förebildscoach lever med en ryggmärgsskada, vilket ger förebildscoachen en unik insikt i hur det kan påverka situationen.

Är du nyfiken på vad det innebär att träffa en förebildscoach? Kontakta: madelaine.bille@rgaktivrehab.se eller coaching@rtp.se