Artikel om uppsökaren Erika

10 november, 2021

"Att tidigt komma i kontakt med någon som faktiskt vet vad man går igenom kan göra all skillnad för en nyskadad person."

RG:s uppsökare och förebild Erika Ekwall blir intervjuad av tidningen RIKare Vetande som ges ut av RG:s samarbetspartner Coloplast. I artikeln får vi läsa om vikten av den uppsökande verksamheten och hur Erika – via Aleris Rehab Station Stockholm och RG Aktiv Rehabiliterings kurser – tog sig vidare efter att ha skadat sig 2017.

RG:s uppsökande verksamhet är navet i Aktiv Rehabiliterings-kedjan. Att få besök av en förebild redan på sjukhuset är en ögonöppnare och kan ge hopp och inspiration om framtiden. RG är alltid på jakt efter nya, engagerade förebilder och uppsökare. Vill du komma i kontakt med vår uppsökande verksamhet är du välkommen att kontakta Madelaine Bille: madelaine.bille@rgaktivrehab.se.

Coloplast har under många år bidragit till RG:s verksamhet både när det gäller kurser och uppsök. De ser värdet av metoden Aktiv Rehabilitering och förebildsverksamhet och funderar ständigt på hur de kan bli ännu bättre på att nå ut med all den kunskap som de besitter inom området blåsa/tarm. Ett sätt att möta behovet av kunskap och stöd är genom Coloplast Care. Här kan du få personlig kontakt, stöd, svar på frågor, med mera.

Artikeln om Erika hittar du här »