Medlemskap

RG Aktiv Rehabilitering (RG) arbetar för att personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar ska få sin självklara rätt till ett självständigt, aktivt liv. Varje år förändrar vi många människors liv – en positiv förändring för de barn och vuxna som lever med en skada och för deras närstående.

Bli medlem idag »

Tack vare medlemsavgifterna får fler barn och vuxna träffa förebilder. Förebildskapet bryter isolering, ger ny kunskap, hopp och inspiration till förändring. Tillsammans bidrar vi till ett rikt och inspirerande liv till barn och vuxna med ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar.

Vår verksamhet bygger på vår metod Aktiv Rehabilitering. Metodens syfte är att skapa och stötta självförtroende, självständighet och integritet hos deltagarna. Många deltagare väljer att gå vidare som förebildsledare och därmed fortsätta att sprida Aktiv Rehabilitering vidare till nya deltagare.

Inom föreningen kan du delta i våra aktiviteter samt fortbilda dig som ledare för att stödja våra kommande deltagare till ett mer självständigt och aktivt liv. Den som vill kan engagera sig som uppsökare, i styrelsearbetet eller i att utbilda professionen.

RG bedriver också intressepolitisk verksamhet som skapar förutsättningar för god livskvalité för människor med funktionsnedsättningar. Genom påverkansarbete förmedlar vi kunskaper och erfarenheter till enskilda, organisationer och samhället i stort.

Ditt medlemskap gör att vi tillsammans kan fortsätta vara en förening i framkant för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar.

Medlemsavgift

Medlemskap i RG kostar endast 250 kronor per år eller 275 kronor om du befinner dig utanför Sverige.

I medlemskapet ingår möjlighet att delta i vår verksamhet och våra medlemsaktiviteter samt en prenumeration på RG:s medlemstidning Kick som kommer ut en gång per år som tryckt tidning och som dessutom löpande publicerar nytt material digitalt på www.kick.se.

Familjemedlemskap

Du kan utöka ditt medlemskap till ett familjemedlemskap. Familjen får då bara en tidning men de familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress som du får samma övriga förmåner som vanliga medlemmar. För att dina familjemedlemmar ska registreras i ditt familjemedlemskap behöver vi registrera dem i vårt medlemsregister. Familjemedlemskap kostar 300 kronor per år.

Ansök om medlemskap genom att klicka på länken och fylla i formuläret. Du kommer att få en faktura till den e-postadress du angett, så fort den är betald aktiveras ditt medlemskap.

Bli medlem i RG »