Ledarutbildning steg 2

Ledarutbildning steg 2 är en fortsättning för dig som genomfört RG:s ledarutbildning steg 1 alternativt tidigare arbetat som ledare för RG.

RG: s ledarutbildning steg 2 innehåller fyra delar:

  • Ledarskap – vi går igenom olika typer av ledarskap och diskuterar vilka typer av ledarskap som passar in inom Aktiv Rehabilitering. Vi berör även ämnen som bemötande, aktivt lyssnande, att tillåta tystnad och öppna/slutna frågor.
  • Interkulturell kompetens – vi diskuterar förmågor och kunskaper du behöver lära dig för att bli bättre på att hantera interkulturella möten effektivt och professionellt. Vi kommer ta upp och diskutera normer, social kompetens och fördomar.
  • Rullstolslära – vi går igenom grundläggande teoretiska kunskaper om manuella rullstolar avseende rullstolens delar, hantering och anpassning.
  • Det hälsosamma samtalet – vi diskuterar fysisk aktivitet, träning och kost och hur man tar upp dessa ämnen med deltagare.

Steg 2 genomförs under 2023 en gång under hösten. Utbildningen genomförs vid fyra olika tillfällen kvällstid på veckodagar.

För att gå denna utbildning måste du antingen ha genomfört RG:s ledarutbildning steg 1 eller tidigare ha arbetat som ledare för RG.

Kontaktperson

Ledarutbildning steg 2 i oktober 2023

Datum: Sker under fyra vardagkvällar kl 18.00-20.00. Datum: 16, 18, 23 och 25 oktober.
Plats: Zoom
Målgrupp: Nuvarande och blivande ledare i RG Aktiv Rehabilitering