Ledarutbildning

RG Aktiv Rehabilitering (RG) utbildar alla våra ideella ledare.

I dagsläget finns två typer av utbildningar: en i samband med kurser och läger och en certifierad utbildning för friluftsledare.

Ledarutbildning kurser och läger

Alla RG:s kurser och läger inleds med en utbildningsdag då ledarna lär sig om RG:s filosofi och arbetsmetod. Inför de mer omfattande sommaraktiviteterna i Valjeviken är utbildningen två och en halv dagar.

Utbildningarnas syfte är delvis att informera och utbilda, så att nya ledare känner sig trygga och erfarna ledare är uppdaterade. En annan viktig del är att skapa en gruppkänsla och ett positivt arbetsklimat. Mer information om att vara ledare hos RG hittar du här. »

RG Friluft – kajak och skridskoledarutbildning

Den certifierade friluftsledarutbildningen vänder sig både till dig som vill vara med som ledare i pågående friluftsverksamheter och till dig som vill starta upp liknande verksamhet på din ort. Utbildningen är också en bra vidareutbildning om du redan är aktiv kajakledare i till exempel Friluftsfrämjandet eller en kanotklubb och vill lära dig hur du kan anpassa paddling för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Mer information om kajak- och skridskoledarutbildningen. »