Kurser för vuxna

RG Aktiv Rehabilitering (RG) jobbar för att personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar ska få alla möjligheter till ett inspirerande, aktivt och självständigt liv – nu och i framtiden.

RG följer rekommendationer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten kring covid-19. Om en kurs blir i digitalt format i stället för fysiskt på plats kommer kursen att planeras för att nå samma mål som en vanlig kurs. Läs mer om hur vi anpassar verksamheten »

Innehåll

På våra kurser ligger fokus på fysisk träning, erfarenhetsutbyte och inspiration till ökad självständighet genom teknik- och ADL-träning (aktiviteter i dagliga livet). Målsättningen är att deltagaren ska få ökad insikt om sina möjligheter. På kurserna har vi alltid förebildsledare, det vill säga personer som själva lever med en fysisk funktionsnedsättning liknande våra deltagares. Det gör att deltagarna ständigt har personer att fråga, lära och få tips av i olika situationer.

Metod

RG lär vuxna och barn med fysisk funktionsnedsättning hur de kan leva ett rikt och inspirerande liv genom metoden Aktiv Rehabilitering (AR), vilken bygger på de fem framgångsrika hörnstenarna:

  • förebilder
  • fokus på möjligheter
  • vardagsmiljö
  • fysisk träning som verktyg
  • mental process genom möten.

Läs mer om vår metod »

Målgrupp

RG:s kurser riktar sig till personer med ryggmärgsskada och de med liknande fysiska förutsättningar. Är man rullstolsanvändare är kravet för att delta att man kan rulla sin manuella rullstol på plan mark. Gångträning finns för dem som har en inkomplett skada och har förutsättningar att gå. Man behöver också fungera i grupp och inte ha problem med minne, koncentration eller orientering.