Ger ett vidgat perspektiv på dina förutsättningar och möjligheter.

Se våra inplanerade kurser

Introkurs för ryggmärgsskadade

En kurs med fokus på möjligheter att bli starkare både fysiskt och mentalt. För ökad självständighet, ökad trygghet och ökad förmåga till en aktiv vardag.

För personer som drabbats av en skada eller sjukdom är behovet stort att snabbt få kunskap om sina nya fysiska förutsättningar och hur man bör träna för att bli starkare och utveckla tekniker till ökad självständighet.

Introkurs Online våren 2021

En kurs för dig med ryggmärgsskada och/eller med nedsatt gångförmåga med fokus på möjligheter att bli starkare både fysiskt och mentalt. För ökad självständighet, ökad trygghet och ökad förmåga till en aktiv vardag.

Corona Covid-19 
För att hindra smittspridning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vårens Introkurs ske online. På denna kurs kommer vi använda oss av Zoom meeting. Länk till Zoom kommer skickas ut efter anmälan. 

För att kunna delta i Zoom meeting behöver du en dator med inbyggd kamera, mobiltelefon eller surfplatta samt säkerställa att du har bra uppkoppling till internet.

Kursen löper måndag till fredag. Tider: 9:30 – 13:00 några dagar och 9:30 – 15:30 några dagar. Ordentliga pauser är inplanerade. 

Innehåll Introkurs online

Under fem intensiva dagar får du:

 • lära av duktiga och aktiva förebildsledare som själva har en skada/sjukdom lik din egen 
 • introduktion till träningsformer som du kan fortsätta med hemma
 • tips kring ADL (aktiviteter i dagliga livet)
 • föreläsningar och gruppdiskussioner kring aktuella ämnen som är viktiga för dig med ryggmärgsskada
 • inspiration till fortsatt träning och ny kunskap om hur du kan leva ett gott och aktivt liv efter skadan
   

Innehåll Introkurs på Bosön

Under kursen får du:

 • Introduktion till träningsformer som du kan utveckla hemma 
 • Möta och tränas av duktiga förebilder som själva har en skada likt din egen 
 • Träna mycket på ADL (aktivitet i dagligt liv) 
 • Hjälp att sätta upp mål efter kursen 
 • Uppleva tydliga framsteg 
 • Föreläsningar och gruppdiskussioner kring aktuella ämnen viktiga för dig med ryggmärgsskada. 
 • Inspiration till fortsatt träning och ny kunskap hur du kan leva ett gott och aktivt liv efter skadan. 

Målgrupp

Introkursen vänder sig till personer som har fått en förvärvad ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar. För att delta är minimikravet för rullstolsanvändare att man använder manuell rullstol och kan rulla minst 25 meter på plan mark (för Introkursen online finns inga krav på hur långt man kan rulla). För personer med gå/stå-förmåga kvar finns inget krav på rullstol.

Samlad kursinformation för Introkurs online »

Samlad kursinformation för Introkurs på Bosön »

Vill du jobba som ledare? Läs mer här »

Introkurserna 2021 genomförs i samarbete med RG Integration. 

Kontaktperson

En kick för kropp o själ. Den ger hopp i livet helt enkelt.

deltagare

Deltagare Introkurs våren 2021

Datum: 17 – 21 maj
Plats: ONLINE
Avgift: 950 kr
Sista ansökningsdag: 30 april

Ledare Introkurs våren 2021

Datum: 17–21 maj
Plats: ONLINE
Arvode: Timersättning
Sista ansökningsdag: 30 april (rekrytering sker löpande)

Deltagare Introkurs hösten 2021

Datum: 15 – 21 november
Plats: Bosön, Lidingö
Avgift: 6 400 kr
Sista ansökningsdag: 4 oktober

Ledare Introkurs hösten 2021

Datum: 14 – 21 november
Plats: Bosön, Lidingö
Arvode: 3200 kr + reseersättning
Sista ansökningsdag: 4 oktober (rekrytering sker löpande)