Intressepolitik

RG Aktiv Rehabilitering (RG) bedriver intressepolitik/idéburen verksamhet som skapar förutsättningar för god livskvalité för människor med funktionsnedsättningar. Genom påverkansarbete förmedlar vi kunskaper och erfarenheter till enskilda, organisationer och samhället i stort.

I princip all RG:s verksamhet sker som ett komplement till sjukvården genom att vi rehabiliterar individer och utbildar personer inom professionen kring vår målgrupp. Vi sprider även kunskap och information till allmänheten genom våra aktiviteter.

Sjukvården har inte resurser att rehabilitera patienter så länge som behövs för att de ska få möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv. Hos oss på RG får dessa individer nödvändig kunskap och träning tillsammans med förebilder för att öka sin självständighet och självkänsla och därmed sin förmåga att delta i samhället på lika villkor. Den kunskap och erfarenhet som RG förmedlar gör det lättare att undvika sekundära komplikationer (t.ex. smärta, övervikt, depression), arbetslöshet och dylikt. Detta vinner alla på – individen, anhöriga och samhället.

De av RG:s ledare som inte är förebildsledare är ofta fysioterapeuter eller andra som möter denna målgrupp i sin profession. Den erfarenhet och kunskap som de tar med sig tillbaka till sin arbetsplats efter att ha deltagit i RG:s verksamhet tar många år att skaffa sig inom yrket. På så sätt ökar vi också kunskapen hos professionen.

RG:s styrelse har arbetat fram en intressepolitisk agenda för att tydliggöra föreningens ståndpunkt i några specifika frågor och områden som berör förutsättningarna för föreningens målgrupp. Agendan visar föreningens formella inställning i varje fråga, både internt och externt. Har du synpunkter eller förslag på fler områden där föreningen borde ha en uttalad åsikt? I så fall är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen och berätta.

Läs mer om RG:s intressepolitiska agenda och vår syn på centralisering av ryggmärgsskadevård:

Intressepolitisk agenda »

Centralisering av ryggmärgsskadevård »