Internationella projekt

En del av RG:s verksamhet sker i internationella projekt finansierade av olika externa parter.

Inom RG Aktiv Rehabilitering (RG) finns det en grupp som driver internationella projekt med stöd av finansiering av olika fonder, privatpersoner och företag.

Vitryssland med fokus på barn och unga

Hösten 2018 påbörjades ett nytt tvåårigt projekt i Vitryssland. Målet med projektet är att stärka möjligheten för organisationen RAWU att stödja barn och ungdomar med ryggmärgsskador och liknande funktionshinder i Vitryssland, så att de får samma möjligheter till utbildning, arbete och demokratiska rättigheter som barn och ungdomar utan funktionshinder.

För att uppnå detta mål måste vi genomföra följande:

  • Vi ska skapa ett första kontaktsystem för att arbeta med barn i rullstolar, deras släktingar och arbeta med personal vid rehabiliteringsinstitutioner.
  • Vi ska förbättra kunskapen och kompetensen hos RAWU:s ledare som kommer att arbeta med målgruppen.
  • RAWU som en organisation behöver bli starkare och måste få nya metoder, kunskaper och digital utrustning.
  • Vi behöver höja nivån och intresset hos specialister från statliga organisationer och tjänstemän.

Kommande internationella projekt

Framöver hoppas vi kunna starta projekt i Serbien, Kazachstan och Sydkorea.

Avslutade internationella projekt

I dessa länder har RG tidigare varit med och startat projekt och verksamheten löper nu vidare med eller utan stöd från oss: Polen, Litauen, Ukraina, Vitryssland och Grekland.

Information in English »