Internationella projekt

En del av RG:s verksamhet sker i internationella projekt finansierade av olika externa parter.

Inom RG Aktiv Rehabilitering (RG) finns det en grupp som driver internationella projekt med stöd av finansiering av olika fonder, privatpersoner och företag.

I oktober 2023 deltog RG med två representanter på en internationell konferens i Polen där systerorganisationer från Polen, Ukraina och Norge deltog. Konferensen var en bra start på förnyat internationellt samarbete.

Avslutade internationella projekt

I dessa länder har RG tidigare varit med och startat projekt och verksamheten löper nu vidare med eller utan stöd från oss: Polen, Litauen, Ukraina, Belarus och Grekland

Information in English »