Internationella projekt

En del av RG:s verksamhet sker i internationella projekt finansierade av olika externa parter.

Inom RG Aktiv Rehabilitering (RG) finns det en grupp som driver internationella projekt med stöd av finansiering av olika fonder, privatpersoner och företag.

Sedan hösten 2019 har inga internationella projekt genomförts.

Kommande internationella projekt

Under 2023 planeras för en internationell konferens i Polen tillsammans med de systerorganisationer RG har runt om i Europa.

Vi planerar för att påbörja samarbeten med Kazakstan, Lettland och eventuellt Sydkorea under 2023/24.

Avslutade internationella projekt

I dessa länder har RG tidigare varit med och startat projekt och verksamheten löper nu vidare med eller utan stöd från oss: Polen, Litauen, Ukraina, Belarus och Grekland

Information in English »