RG integrations hemsida »

Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och pågår i tre år. Målgruppen är migranter i Sverige som är över 15 år och som har en ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar.

Texten på denna sida finns även på arabiska och engelska:

اقرأ النص باللغة العربية »

Read this text in English »

Vad projektet vill uppnå

Idag saknar migranter med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar ofta kunskap om sin skada, sina rättigheter och möjligheter och adekvat vård. Resultatet blir att de lätt hamnar i passivitet och får svårt att integreras i samhället. Detta projekt syftar till att ge dessa människor utökade möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället.

Målet är att målgruppen ska utveckla sina fysiska förmågor och överkomma mentala hinder genom metoden Aktiv Rehabilitering och därmed få bättre möjligheter till integrering.

Projektaktiviteter hösten 2021

Under hösten kommer RG Integration tillsammans med FIFH Malmö genomföra en Rullstolsintegrationskurs i Malmö. Kursen startar den 9 september och deltagarna ses vid 12 tillfällen. Läs mer och anmäl dig »

Den 16-17 oktober genomförs RG Nära Dig på fyra orter i Sverige. I Umeå, Stockholm, Linköping och Umeå kan du som har en ryggmärgsskada eller liknande funktionsnedsättning få en inblick i metoden Aktiv Rehabilitering och inspireras av RG:s förebilder. Möter du personer med ryggmärgsskada eller liknande i ditt yrke ger de här dagarna nya kunskaper och erfarenheter samt en inblick i hur RG arbetar för att inspirera till självständiga, aktiva liv. Läs mer och anmäl dig »

På RG:s Introkurs i november kommer det finnas förebilder och ledare som talar arabiska och persiska. Detta innebär att du som är intresserad av att gå kursen men ännu inte talar svenska kan tillgodogöra dig allt på ditt eget språk. Vill du veta mer om vad kursen innebär? Kontakta: mostafa.latifi@rgaktivrehab.se (persiska, arabiska, svenska).

Är du intresserad av att bli ledare eller uppsökare hos RG finns möjlighet att gå steg 1 i RG:s digitala ledarutbildning den 7 oktober (18.00-21.00). Utbildningen ger kunskap om föreningen, metoden Aktiv Rehabilitering, ideellt engagemang och ledarskap. Anmäl dig här »

Kom ihåg att besöka RG Integrations hemsida! Den innehåller värdefull information både för dig som har en ryggmärgsskada eller liknande, för dig som är anhörig eller för dig som i ditt yrke möter målgruppen. Hemsidan finns på svenska, engelska, arabiska och persiska. Adressen är: www.rgintegration.se

Förutom aktiviteterna ovan så arbetar vi ständigt med att utbilda nya ledare, förebilder och uppsökare från målgruppen så att vi kan erbjuda andra språk och annan kulturell bakgrund i RG:s olika aktiviteter. Vi utbildar även personer som möter målgruppen i vår metod, Aktiv Rehabilitering, samt i interkulturell kompetens och genom inspirationsföreläsningar. Vi söker också nya vägar att nå målgruppen och informerar om Aktiv Rehabilitering.

Projektgruppen

De som jobbar i projektet är:

  • Elin Goude-Öhgren – projektledare
  • Tina Toller – kurskoordinator
  • Maila Lauronen – utbildningskoordinator
  • Madde Bille – utvecklings/rekryteringskoordinator
  • Revan Hana – målgruppskoordinator
  • Mostafa Latifi – målgruppskoordinator

Kontaktuppgifter till projektdeltagarna hittar du här »

Intresserad av att bidra till projektet?

Vill du veta mer om projektet och hur vi arbetar eller delta i projektet? Hör av dig till projektledaren Elin Goude Öhgren (elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se eller 0736-499 655).

Läs mer på projektets hemsida »