Projektet var finansierat av Allmänna Arvsfonden och pågick i drygt tre år. Målgruppen var migranter i Sverige som var över 15 år med en ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar

Resultat

Projektet gav migranter med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar möjlighet att öka sin kunskap om sin skada, sina rättigheter och möjligheter genom möten med förebilder, deltagande i aktiviteter inom RG och genom hemsidorna www.rgintegration.se samt delar av www.ryggmärgsskada.se som översatts till arabiska och engelska.

Projektet skapade en utbildning som personal på Migrationsverket har möjlighet att gå vid flera tillfällen per år. Utbildningen ger ökad kunskap om olika typer av rörelsenedsättningar, ”vård som inte kan anstå” samt bemötande och möjligheter.

Projektet skapade också en utbildning för profession som möter den här målgruppen i sin vardag. I denna finns delar som patientdelaktighet, stigmatisering och Aktiv Rehabilitering med.

Projektet gav RG ökad kunskap om målgruppen och dess behov, förbättrade interna rutiner, utbildade förebilder, ledare och uppsökare med olika kultur och språkkunskaper så att vi idag kan möta projektets målgrupp på ett bättre sätt.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till Elin Goude Öhgren elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se.