RG integrations hemsida »

Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och pågår i tre år. Målgruppen är migranter i Sverige som är över 15 år och som har en ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar.

Texten på denna sida finns även på arabiska och engelska:

اقرأ النص باللغة العربية »

Read this text in English »

Vad projektet vill uppnå

Idag saknar migranter med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar ofta kunskap om sin skada, sina rättigheter och möjligheter och adekvat vård. Resultatet blir att de lätt hamnar i passivitet och får svårt att integreras i samhället. Detta projekt syftar till att ge dessa människor utökade möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället.

Målet är att målgruppen ska utveckla sina fysiska förmågor och överkomma mentala hinder genom metoden Aktiv Rehabilitering och därmed få bättre möjligheter till integrering.

Projektgruppen

De som jobbar i projektet är:

  • Elin Goude-Öhgren – projektledare
  • Tina Toller – kurskoordinator
  • Maila Lauronen – utbildningskoordinator
  • Revan Hana – målgruppskoordinator

Kontaktuppgifter till projektdeltagarna hittar du här »

Intresserad av att bidra till projektet?

Vill du veta mer om projektet och hur vi arbetar eller delta i projektet? Hör av dig till projektledaren Elin Goude Öhgren (elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se eller 0736-499 655).

Läs mer på projektets hemsida »