Forum för barn med förvärvad ryggmärgsskada och deras vårdnadshavare.

Se våra inplanerade kurser

Forum Ryggmärgsskada

RG Aktiv Rehabiliterings (RG) ”Forum ryggmärgsskada” är en kurs för barn upp till 18 år med förvärvad ryggmärgsskada och deras vårdnadshavare.

Här får barnen delta på olika aktiviteter samtidigt som vårdnadshavarna får utbyta erfarenheter och få ny kunskap genom föreläsningar och diskussionsforum. Syftet är att ge vårdnadshavare och barnet ett vidgat perspektiv på vilka möjligheter som finns nu och i framtiden.

Målgrupp

Barn upp till 18 år som har en förvärvad ryggmärgsskada som går eller helt eller delvis använder manuell rullstol. Barnen behöver på egen hand ha god kommunikation via tal samt god orienteringsförmåga för att kunna delta.

Innehåll

Vårdnadshavare och barnet har separata scheman men vissa aktiviteter är gemensamma.

Forum Ryggmärgsskada innehåller: 

  • stort fokus på fysisk aktivitet och att utveckla barnens självständighet
  • föräldrakurs för vårdnadshavare, med föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte
  • möjlighet att få träffa andra familjer i liknande situation och att vara i en miljö där personer med fysiska funktionsnedsättningar inte är avvikande. 

Vi fokuserar på fysisk aktivitet, erfarenhetsutbyte och ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet). Målsättningen är att deltagaren och vårdnadshavare ska få ökad insikt om vilka möjligheter som finns. Vi använder oss av förebildsledare, d.v.s. personer som själva lever med en fysisk funktionsnedsättning, liknande våra deltagare. Det gör att deltagarna ständigt har personer att lära av, fråga och få tips av i olika situationer.  

Deltagarna får hjälp med det de behöver men tränar också på att klara sig själva så mycket som möjligt. De får utrymme och stöttning för att testa och försöka hitta en lösning. Att vara självständig handlar inte bara om att klara allting själv utan också att kunna förklara för någon annan hur de bäst önskar få hjälp. Under kvällen och natten ansvarar vårdnadshavare för eventuella hjälpbehov.

Mer information om kursen och avbokningsregler »

Information för ledare

På Forum Ryggmärgsskada behöver vi förebildsledare – ledare som själva har en förvärvad ryggmärgsskada.

Som ledare spelar du en viktig roll för stämningen och vad barnen kommer att få ut av samvaron. Dagarna kommer fyllas med aktiviteter och utmaningar och därför är din positiva inställning och att se möjligheter viktig. Den utbildning som behövs kommer du att få på plats. Nyckeln till givande dagar är att vi alla jobbar i ett team och hjälps åt. Allmän information om vad det innebär att vara ledare i vår verksamhet finns här »
 

Kontaktperson

Deltagare Forum Ryggmärgsskada 2021

Datum: 15 – 17 oktober 2021
Plats: Bosön, Lidingö
Målgrupp: Barn upp till 18 år som har en förvärvad ryggmärgsskada och deras vårdnadshavare.
Avgift: 4 000 kr inkl helpension
Sista ansökningsdag: 15 september

Ledare Forum Ryggmärgsskada

Datum: 15 – 17 oktober 2021
Plats: Bosön, Lidingö
Arvode: 2 000 kr + reseersättning (utbetalas efter avslutad kurs). Kost och logi ingår under lägret.
Sista ansökningsdag: 15 september