Forum för barn med förvärvad ryggmärgsskada och deras vårdnadshavare.

Se våra inplanerade kurser

Forum Ryggmärgsskada

RG Aktiv Rehabiliterings (RG) ”Forum ryggmärgsskada” är en helt ny kurs för barn upp till 18 år med förvärvad ryggmärgsskada och deras vårdnadshavare.

På grund av coronaviruset, Covid-19, och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi beslutat att ändra formen för Forum Ryggmärgsskada 2020.

Vårens läge med Covid-19 har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. För RG:s del påverkar det även Forum ryggmärgsskada. Men istället för att ställa in, planerar vi för att genomföra delar av helgen online. Innehållet och formen för detta utarbetas under våren. Har du önskemål om programpunkter eller om du på annat sätt vill vara delaktig i att utveckla forumet är du varmt välkommen att kontakta barn- och ungdomskoordinator Linda: linda.tellstrom@rgaktivrehab.se eller 08-54 54 72 12.

Det aktuella datumet 8-11 oktober kvarstår men förhoppningen är alltså att kunna genomföra delar av innehållet, om än i en mindre skala, online.

Målgrupp

Barn upp till 18 år som har en förvärvad ryggmärgsskada som går eller helt eller delvis använder manuell rullstol. Barnen behöver på egen hand ha god kommunikation via tal samt god orienteringsförmåga för att kunna delta.

Kontaktperson

Deltagare Forum Ryggmärgsskada 2020

Datum: 8–11 oktober 2020
Plats: Online
Målgrupp: Barn och ungdomar 0-18 år med förvärvad ryggmärgsskada och deras vårdnadshavare
Sista ansökningsdag: Mer information kommer