Förebildscoachprojektet – ett pilotprojekt

Våren 2020 startade pilotprojektet "Förebildscoachprojektet" i Västra Götaland. Projektet beräknas pågå fram till våren 2022 och är ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP, Ryggärgsskadecentrum Göteborg, RTP Göteborg och RG Aktiv Rehabilitering.

Målgruppen är personer i Västra Götalandsregionen som lever med en ryggmärgsskada och som antingen vill bli, eller vill träffa, en förebildscoach.

Bakgrund

Personskadeförbundet RTP har genomfört Coachprojektet och utbildat 40 förebildscoacher för personer med amputation. Pilotprojektet i Västra Götaland utbildar förebildscoacher för personer med förvärvad ryggmärgsskada.

”På sjukhuset fick jag mycket stöd av teamet omkring, men
efter hemkomsten kom verkligheten i fatt. Jag kände mig
ensam, hade tusen frågor och var vilsen i min nya livssituation.”

Efter avslutad rehabilitering, när man går från att vara patient till att vara en individ med eget ansvar över sin livssituation, vet vi att det är av stor betydelse att få träffa en förebild. Förebildscoachen erbjuder stöd i samband med hemkomsten från sjukhuset, den tid när personen kanske är som mest utsatt och ensam.

Vad projektet vill uppnå

Pilotprojektet syftar till att testa konceptet förebildscoacher för personer med ryggmärgsskada, där förebildscoachen, genom ett coachande förhållningssätt, stöttar och motiverar andra personer att våga ta steget från att vara patient, där hen lutar sig mot vården, till att ta eget ansvar för sin nya livssituation.

Målet är att utbilda minst 12 förebildscoacher med ryggmärgsskada i Västra Götaland och att samtliga förebildscoacher ska ha haft minst ett coachuppdrag under projektperioden.

Projektplan

Första halvåret fokuserar på projektplanering. Därefter kommer rekrytering av potentiella förebildscoacher och utbildning av dessa. I samband med att utbildningen startar tar projektet även kontakt med relevanta sjukhus och rehabiliteringskliniker för att informera om projektet. Även RG:s uppsökare får information för att kunna sprida till både personal och patienter.
Under projektets andra del certifieras förebildscoacherna och kan därmed börja ta uppdrag. Förebildscoacher erbjuds i första hand till personer i Västra Götalandsregionen som har en nyförvärvad ryggmärgsskada och är hemkomna från sjukhuset. Även personer från andra regioner kan erbjudas en förebildscoach i mån av plats.

Under våren 2022 kommer pilotprojektet att utvärderas. Därefter är planen att det tas upp i det pågående Arvsfondsprojektet Coachprojektet 2.0 som drivs av Personskadeförbundet RTP och RG Aktiv Rehabilitering.

Kontakt pilotprojektet ”Förebildscoachprojektet”

Är du bosatt i Västra Götaland och är intresserad av att bli, eller att träffa, en förebildscoach? Eller vill du veta mer om projektet? Kontakta vår projektkoordinator:

Ulla Carlsson, koordinator
Telefon: 073-719 00 03
E-post: hej@ryggmargsskadecentrum.se
https://ryggmargsskadecentrum.se/forebildscoach/