En förebildscoach är en person som själv lever med en ryggmärgsskada och som kan coacha dig till att hitta din egen väg framåt och utvecklas i din nya livssituation. Det är en person som kan stötta i stort och smått. Till exempel i samband med hemkomsten från sjukhuset, när du går från att vara patient till att ta ansvar över din livssituation. Men även när du levt en längre tid med din skada och behöver inspiration och motivation för att förändra något i livet.

RG har också ett nätverk med förebilder som besöker ryggmärgsskadeavdelningar på sjukhusen, dessa förebilder kallas för uppsökare. Förebildscoacherna är ett komplement till den uppsökande verksamheten och deras uppdrag börjar i normalfallet efter hemkomsten från sjukhuset.

Vad är en förebildscoach?

En förebildscoach har:

  • erfarenhet av att leva med en bestående skada
  • kommit så långt i livet att hen själv är beredd att lyssna, inspirera och visa på möjliga vägar framåt
  • genomgått Personskadeförbundet RTP:s utbildning och blivit certifierad som förebildscoach
  • ett coachande förhållningssätt gentemot dig.

I den här filmen får du träffa förebildscoacherna Niklas och Maria och se varför de har valt att utbilda sig till förebildscoacher och hur de kan stötta dig som lever med en ryggmärgsskada.

Vill du träffa en förebildscoach?

Fyll i formuläret alternativt kontakta madelaine.bille@rgaktivrehab.se eller coaching@rtp.se om du är intresserad av att träffa en förebildscoach.

När du har gjort en intresseanmälan så hör vi av oss till dig för att du ska få möjlighet att berätta mer om dig och din situation. För oss är det viktigt att hitta rätt förebildscoach för dig. Skulle det inte vara möjligt att hitta rätt förebildscoach i din närhet kan vi hjälpa till med en kontakt till en förebildscoach i vårt övriga nätverk. Ni bestämmer själva hur ni vill träffas, fysiskt, digitalt eller via telefon. Att träffa en förebildscoach är helt kostnadsfritt.

Informationsmaterial om förebildscoacher

Infoblad för personer som lever med en ryggmärgsskada.

Infoblad för professionen som jobbar med ryggmärgsskadevård och -rehabilitering.

Coachprojektet 2.0

Utbildningen av förebildscoacherna har skett inom projektet "Coachprojektet 2.0” som startade den 1 september 2021 och beräknas pågå fram till 28 februari 2023. Projektet är ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP och RG Aktiv Rehabilitering och är finansierat av Allmänna Arvsfonden.