För dig med ryggmärgsskada

Varje år drabbas ca 300 personer i Sverige av en ryggmärgsskada. RG Aktiv Rehabilitering (RG) fungerar som en bro tillbaka till livet för dig med ryggmärgsskada och dina anhöriga. Här kan du få kunskap, inspiration och motivation för att lättare kunna hantera din livssituation.

Som patient med en nyförvärvad ryggmärgsskada är det ofta svårt att ta in all ny information man får på sjukhuset. Ofta är det lättare att ta till sig samma information om den kommer från en förebild, det vill säga en person som en gång varit i samma situation, som själv lever med en ryggmärgsskada och som kan förstå, ställa andra frågor och förmedla egna erfarenheter.

Varje år besöker RGs förebilder cirka 120 personer med en nyförvärvad ryggmärgsskada. Förebilden kallas för uppsökare och vi kallar besöket på sjukhuset för ett uppsök. RG:s uppsökarnätverk finns över hela landet och har regelbunden kontakt med universitetssjukhusens ryggmärgsskadeavdelningar.

Vad RG erbjuder dig med ryggmärgsskada

 • Uppsökande verksamhet
  För många är första kontakten med RG ett besök av en förebild, som gör ett besök på sjukhuset – ett så kallat uppsök.
 • Kurser och läger
  När du är klar med din rehabilitering på sjukhuset kan vägen fortfarande vara lång till en hanterbar vardag. Där fungerar RG som en bro mellan vården och vardagen. På våra kurser är målet en självständigare och tillfredsställande vardag och medlet är träning, kunskap och förebilder.
 • Digitala träffar
  En möjlighet att i grupp träffa en av RG:s förebilder (en person med egen ryggmärgsskada), diskutera och få svar på frågor och funderingar. Det finns även digitala träffar för anhöriga.
 • Förebildscoacher
  I samband med hemkomsten från sjukhuset, när du går från att vara patient till att ta ansvar för din livssituation, kan det vara skönt med extra stöd. En förebildscoach erbjuder kostnadsfria samtal och vägledning efter ryggmärgsskada.
 • Rehabträning
  I Stockholm erbjuds rehabträning under vår- och höstterminerna.
 • Friluftsliv
  RG erbjuder paddling och skridskokälkåkning i Stockholm och i övriga landet i samarbete med andra föreningar.
 • Att vara ledare
  När du själv kommit längre i din rehabilitering är du välkommen att engagera dig som förebildsledare på våra läger och kurser eller i den uppsökande verksamheten.
 • Kick
  Vår medlemstidning Kick innehåller artiklar som berör och inspirerar många.

Om du vill ha mer information om ryggmärgsskador och hur det är att leva med ryggmärgsskada rekommenderar vi ett besök på ryggmärgsskada.se ».