Engagera dig

När du engagerar dig i RG Aktiv Rehabiliterings (RG) verksamhet är vår målsättning att du ska känna att du bidrar till förändring, att du hjälper andra människor och att du själv får värdefull kunskap och erfarenheter. På köpet kommer många skratt, en härlig gemenskap och ett stort kontaktnät över hela landet.

Den vanligaste formen av ideellt engagemang i RG är som ledare på våra kurser och läger. Men det finns andra möjligheter att bidra med dina kunskaper och erfarenheter och samtidigt samla på dig nya. Här följer några exempel på hur du kan göra skillnad.

Vara ledare på kurser och läger

Som ledare på våra kurser och läger är du med och stöttar kursdeltagarna och hjälper dem att utvecklas samtidigt som du skaffar dig bra erfarenheter och får vara del av ett roligt team. Läs mer här »

Internationella gruppen

RG arbetar med att sprida metoden Aktiv Rehabilitering (AR) till andra länder. Detta görs genom en grupp personer som arbetar ideellt med att skapa förutsättningar för SIDA-projekt i olika länder. Läs mer om arbetet i Internationella gruppen »

Specifika ideella insatser

Ofta har föreningen behov inom en rad olika områden där du som ideell person kan göra stor nytta och skillnad. Det kan gälla allt från att hjälpa till med enklare administrativa uppgifter till att driva ett projekt. Här följer ett antal exempel på saker som har utförts av ideella krafter:

  • driva projekt – presentera en egen idé eller var med i ett pågående projekt
  • bedriva forskning relaterad till RG:s målgrupp och/eller verksamhet
  • punktinsatser med administrativa sysslor
  • skapa dokument
  • hålla föreläsningar
  • fotografera och/eller filma
  • arbeta med hemsidan
  • fungera som bollplank till personal i olika frågor.

Ovanstående är bara förslag och exempel. Möjligheterna är oändliga. Kontakta kansliet och berätta vad som intresserar dig!