Coronainfo

Nedan finner du samlad information om hur RG hanterar Coronaviruset och risken för Covid-19 i vår verksamhet.

RG följer pandemilagen, Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt eventuella lokala restriktioner. Under sommaren har ett antal lättnader i restriktionerna genomförts och fler lättnader är väntade framöver. Givet de genomförda lättnaderna i restriktionerna är RG:s utgångspunkt just nu att genomföra höstens aktiviteter fysiskt på plats, givetvis med de anpassningar som krävs för att leva upp till aktuella lagar, regler och rekommendationer. Information om de olika aktiviteterna uppdateras löpande på hemsidan och kommuniceras även via RG:s nyhetsbrev och Facebook-sida.

Policy Coronavirus »