Coronainfo

Nedan finner du samlad information om hur RG hanterar Coronaviruset och risken för Covid-19 i vår verksamhet.

RG följer pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Till och med 30 juni 2021 kommer alla aktiviteter att ske online eller utomhus i mindre grupper. RG fortsätter att följa eventuella förändringar i lagar och rekommendationer och att anpassa verksamheten under hösten därefter. Information om de olika aktiviteterna uppdateras löpande på hemsidan och kommuniceras även via RG:s nyhetsbrev och Facebook-sida.

Policy Coronavirus »