Coronainfo

Nedan finner du samlad information om hur RG hanterar Coronaviruset och risken för Covid-19 i vår verksamhet.

RG följer pandemilagen, Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer samt eventuella lokala restriktioner.

I dagsläget finns inga restriktioner som påverkar RG:s verksamhet. Dock är smittspridningen hög och vi uppmanar alla till att ta del av FHM:s rekommendationer »

Alla RG:s aktiviteter analyseras utifrån rådande omständigheter och vi fokuserar extra mycket på att hålla avstånd och säkerställa god handhygien, etc. Vid tillfällen när det krävs närmare kontakt mellan en deltagare/ledare/instruktör finns munskydd att tillgå för båda parter. När kurser och läger startar senare i vår kommer de att justeras enligt de restriktioner och rekommendationer som gäller. Vi har också en plan för hur vi hanterar situationen på kurser/läger om någon skulle drabbas av symptom under aktivitetens gång.

Så snart FHM eller regeringen uppdaterar sina rekommendationer/restriktioner så uppdateras denna sida. Större förändringar kommuniceras även via RG:s Facebook-sida. Om förändringarna påverkar så att aktiviteter måste ställas in tar vi givetvis även en direkt kontakt med de deltagare och ledare som anmält sig.