Coachprojektet 2.0

Den 1 september 2021 startar projektet "Coachprojektet 2.0 och beräknas pågå fram till 28 februari 2023. Projektet är ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP och RG Aktiv Rehabilitering och är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Coachprojektet 2.0 är ett nationellt projekt och målgruppen är personer som lever med en ryggmärgsskada och som antingen vill bli, eller vill träffa, en förebildscoach.

Lever du med en ryggmärgsskada och vill utbilda dig till förebildscoach? Vi genomför nu en webbaserad och en fysisk utbildning. För närvarande är platserna fyllda. Om du vill göra en intresseanmälan till eventuellt kommande utbildning till hösten 2022 kan du göra det här intresseanmälan.

Bakgrund

Efter avslutad rehabilitering, när man går från att vara patient till att vara en individ med eget ansvar över sin livssituation, vet vi att det är av stor betydelse att få träffa en förebild. Förebildscoachen erbjuder stöd i samband med hemkomsten från sjukhuset, den tid när personen kanske är som mest utsatt och ensam.

Personskadeförbundet RTP har genomfört Coachprojektet och utbildat 40 förebildscoacher för personer med amputation. Coachprojektet 2.0 handlar om att bredda utbildningen av förebildscoacher och utveckla en modell för fler funktionsnedsättningar.
Coachprojektet 2.0 tar med sig erfarenheterna från Coachprojektet och även pilotprojektet ”Förebildscoachprojektet” som just nu pågår i Västra Götaland (läs mer här).

Vad projektet vill uppnå

Med utgångspunkt i målgruppen personer med ryggmärgsskada kommer projektet att utveckla en modell för att rekrytera, utbilda, certifiera och stödja förebildscoacher. Syftet är att skapa en modell som även kan appliceras på andra målgrupper. På så sätt kan andra föreningar använda modellen för att skapa sin egen förebildsverksamhet.

Huvudmål:

  • Att utveckla en förebildscoachmodell som går applicera till nya målgrupper. Projektet kommer under påbyggnadstiden att testa och utvärdera modellen på målgruppen personer med ryggmärgsskada med syftet att utbildningen och modellen därefter enkelt ska kunna anpassas och spridas till andra skadegrupper.
  • Sammanställa modellen i en manual som kan användas för att skapa ett eget nätverk av förebildscoacher och hitta sina egna ingångar till målgruppen.

Genom att utveckla ett färdigt koncept som dessutom lätt kan anpassas till olika skadegrupper hoppas vi i förlängningen att en förebildscoach ska kunna erbjudas som en naturlig fortsättning på rehabiliteringen inom vården.

Kontakt Coachprojektet 2.0

Här kan du få mer information om projektet:

Marit Sundin, projektkoordinator RTP
Telefon: 08-629 27 85
E-post: marit.sundin@rtp.se

Skillnad på uppsökare och förebildscoach

Förebildscoachen ersätter inte en uppsökare på sjukhuset. Det är två kompletterande verksamheter. RG:s uppsökande verksamhet på sjukhusen pågår precis som vanligt.

Uppsökarrollen

En uppsökare är en förebild som besöker patienter på sjukhuset, rehab-avdelningen och/eller dagrehab-avdelningen. Uppsökaren lyssnar och visar på möjligheten till ett aktivt liv efter skadan, samt informerar om hur man kan gå vidare efter hemkomst (t.ex. med stöd av en förebildscoach, Introkurs, etc.). Ett uppsök kan även ske digitalt om ett fysiskt besök inte är möjligt.

Förebildscoachen

En förebildscoach är utbildad i ett coachande förhållningssätt. Förebildscoachens uppdrag startar efter hemkomsten. Det finns en uttalad överenskommelse mellan personen och förebildscoachen om antal träffar, mål etc.

Möjligheten att få en förebildscoach behöver självklart informeras om redan på sjukhuset. Därför är RG:s uppsökare väl informerade om förebildscoachens roll och kommer att hjälpa till att sprida information till patienterna vid uppsök. Självklart kan även RG:s uppsökare utbilda sig till förebildscoacher.