RG driver tillsammans med RTP projektet Coach 2.0 vilket innebär att vi utbildat personer med egen ryggmärgsskada att coacha andra som lever med samma typ av skada. Dessa personer kallas förebildscoacher och erbjuder idag kostnadsfria samtal och vägledning efter ryggmärgsskada.

Genom sitt förebildskap och coachande förhållningssätt har våra förebildscoacher unika förutsättningar att inspirera och motivera personer som har behov av vägledning i ett liv med nya förutsättningar. Idag finns ca 30 utbildade förebildscoacher med ryggmärgsskada geografiskt spridda i landet. Personskadeförbundet RTP har dessutom ett nätverk med ca 40 förebildscoacher för personer som genomgått amputation.

En förebildscoach kan stötta i stort och smått. Till exempel i samband med hemkomsten från sjukhuset, när du går från att vara patient till att ta ansvar över din livssituation. Men även när du levt en längre tid med din skada och behöver inspiration och motivation för att förändra något i livet.

RG har också ett nätverk med förebilder som besöker ryggmärgsskadeavdelningar på sjukhusen, dessa förebilder kallas för uppsökare. Förebildscoacherna är ett komplement till den uppsökande verksamheten och deras uppdrag börjar i normalfallet efter hemkomsten.

Vad är en förebildscoach?

En förebildscoach har:

  • erfarenhet av att leva med en bestående skada
  • kommit så långt i livet att hen själv är beredd att lyssna, inspirera och visa på möjliga vägar framåt
  • genomgått Personskadeförbundet RTP:s utbildning och blivit certifierad som förebildscoach
  • ett coachande förhållningssätt gentemot den nyskadade personen.

Urban är förebildscoach. I filmen berättar han om sig själv, sina intressen och hur han ser på livet med en ryggmärgsskada.

Erik skadades nyligen i en olycka. I filmen berättar han om hur mötet med en förebildscoach inspirerat honom att hitta sin väg framåt till ett liv han vill leva.

Vill du träffa en förebildscoach?

Fyll i formuläret alternativt kontakta madelaine.bille@rgaktivrehab.se eller coaching@rtp.se om du är intresserad av att träffa en förebildscoach.

När du har gjort en intresseanmälan så hör vi av oss till dig för att du ska få möjlighet att berätta mer om dig och din situation. För oss är det viktigt att hitta rätt förebildscoach för dig. Skulle det inte vara möjligt att hitta rätt förebildscoach i din närhet kan vi hjälpa till med en kontakt till en förebildscoach i vårt övriga nätverk. Ni bestämmer själva hur ni vill träffas, fysiskt, digitalt eller via telefon. Att träffa en förebildscoach är helt kostnadsfritt.

Informationsmaterial

Infoblad för personer som lever med en ryggmärgsskada.

Infoblad för professionen som jobbar med ryggmärgsskadevård och -rehabilitering.

Om projektet

"Coachprojektet 2.0” startade den 1 september 2021 och beräknas pågå fram till 31 augusti 2023. Projektet är ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP och RG Aktiv Rehabilitering och är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Med utgångspunkt i målgruppen personer med ryggmärgsskada kommer projektet att utveckla en modell för att rekrytera, utbilda, certifiera och stödja förebildscoacher. Syftet är att skapa en modell som även kan appliceras på andra målgrupper. På så sätt kan andra föreningar använda modellen för att skapa sin egen förebildsverksamhet.