Avslutade projekt

Genom åren har ett antal projekt drivits av RG, ibland tillsammans med andra organisationer.

Ryggmärgsskada.se

Projektet genomfördes av Stiftelsen Spinalis med RG Aktiv Rehabilitering som medsökande under 2017-2020. Det finansierades av Allmänna Arvsfonden och syftade till att ge bästa möjliga livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada. Detta genom att samla och sprida information om vad en ryggmärgsskada är och innebär. Läs mer på www.ryggmärgsskada.se »

Lama lemmar & torra trosor

Projektet "Lama lemmar & torra trosor" handlar om sex och samlevnad, främst för personer med ryggmärgsskada. Materialet är i form av film och multimedia och togs fram av RG Aktiv Rehabilitering under åren 2004-2006 med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Här ser ni filmade intervjuer med privatpersoner som delar med sig av sina erfarenheter om sex och samlevnad.