Annonsering

RG Aktiv Rehabilitering (RG) jobbar mot en väl definierad målgrupp och erbjuder ett antal olika möjligheter för dig att förmedla ditt budskap. Du kan annonsera i medlemstidningen Kick (i magasinet eller på kick.se), på vår hemsida eller i vårt nyhetsbrev.

Här nedan finns en översikt av de olika annonsmöjligheterna. Alla digitala annonser länkas till den sida ni väljer. I annonsbladet finns mer information om målgrupp, priser, format, inlämningstider och bokning.

Annonsblad med priser 2024»

Annonsera i medlemstidningen Kick

Kick är RG:s medlemstidning som kommer ut i tryckt format i början av varje år i en upplaga på 3 000 exemplar. Varannan vecka publiceras publiceras även en artikel eller ett kåseri på www.kick.se.

Kick riktar sig främst till personer som lever med ryggmärgsskada eller liknande funktionsnedsättning och deras anhöriga, anställda inom sjukvården, hjälpmedelsbranschen, politiker, beslutsfattare samt anställda och besökare på rehabiliterings- och vårdmottagningar.

Den tryckta tidningen finns hela året på alla universitetssjukhus, ett antal andra sjukhus och habiliteringar samt rehabiliteringskliniker i hela landet. De digitala artiklarna finns tillgängliga för alla på www.kick.se och sprids även via nyhetsbrev och Facebook.

Annonsera i nyhetsbrev

RG skickar ut ett nyhetsbrev till medlemmar och intressenter sex gånger per år. Vi når drygt 1 400 personer och antalet fortsätter att öka.

Annonsera på hemsidan

RG:s hemsida besöks dagligen av människor som har intresse av verksamheten, allt från personer med en nyförvärvad skada och deras anhöriga till fysioterapeuter, hjälpmedelstekniker eller personer från kommun och landsting.

Kontaktperson

Peter Sundström, Bengtsson & Sundström Media