Annonsering

RG Aktiv Rehabilitering (RG) jobbar mot en väl definierad målgrupp och erbjuder ett antal olika möjligheter för dig att förmedla ditt budskap. Du kan annonsera i medlemstidningen Kick i papper, Kick digitalt, på vår hemsida eller i vårt nyhetsbrev.

Här nedan finns en översikt av de olika annonsmöjligheterna.

Annonsera i medlemstidningen Kick

Kick är RG:s medlemstidning som kommer ut i tryckt format en gång per år i en upplaga på 3 000 exemplar. Övriga året publiceras artiklar digitalt på www.kick.se.

Kick riktar sig främst till personer som lever med ryggmärgsskada eller liknande funktionsnedsättning och deras anhöriga, anställda inom sjukvården, hjälpmedelsbranschen, politiker, beslutsfattare samt anställda och besökare på rehabiliterings- och vårdmottagningar.

Den tryckta tidningen finns hela året på alla universitetssjukhus, ett antal andra sjukhus och habiliteringar samt rehabiliteringskliniker i hela landet. De digitala artiklarna finns tillgängliga för alla på www.kick.se och sprids även via RG:s nyhetsbrev och Facebook.

Nyhetsbrev

RG skickar ut ett nyhetsbrev till medlemmar och intressenter nio gånger per år. Vi når drygt 1 100 personer och antalet fortsätter att öka. I nyhetsbrevet har du möjlighet att synas regelbundet med samma eller olika budskap, alternativt bara synas vid enstaka tillfällen. Du väljer det som passar in i din marknadsföringsplan.

Annonsplatsens storlek är 500 bred x 82 hög (px). Annonsen ska skickas i jpeg-format. Annonsen länkas till er hemsida (eller kampanjsida).

Pris per införande: 3 000 kr

Hemsidan

RG:s hemsida besöks dagligen av människor som har intresse av vår verksamhet, allt från personer med en nyförvärvad skada och deras anhöriga till fysioterapeuter, hjälpmedelstekniker eller personer från kommun och landsting. På hemsidan finns möjligheter att annonsera på flera av de mest välbesökta sidorna.

Annonsplatsens storlek är 1000 x 1000 (px) och den ska skickas i jpeg-format. Annonsen länkas till er hemsida (eller kampanjsida).

Kontakta oss för information om vilka sidor det gäller och priser.

Kontaktperson