Årsmöte 2023

Snart är det dags för RG Aktiv Rehabiliterings årsmöte!

RG:s årsmöte kommer att hållas lördagen den 22 april 2023. Mötet hålls på Bosön, men det finns även möjlighet att vara med via videomöte.

Under årsmötet har du chansen att vara med och besluta om vilka frågor styrelsen ska driva samt att välja vilka som ska företräda dig i styrelsen framöver. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, senast den 31 mars 2023. Skicka motioner till kansliet@rgaktivrehab.se.

Varmt välkommen!

Anmälan »

Tid: Lördagen den 22 april 2023, kl. 16

Plats: Bosön, Stockholm eller via videomöte.

Sista anmälningsdag: fredag 14 april.

Vid frågor kontakta oss på kansliet@rgaktivrehab.se eller 08-54 54 72 00.

Handlingar till årsmötet

Agenda årsmöte »

Verksamhetsberättelse »

Årsredovisning »

Revisionsberättelse »

Valberedningens förslag »

Proposition stadgar_agenda årsmöte »