Årsmöte 2022

Snart är det dags för RG Aktiv Rehabiliterings årsmöte!

RG:s årsmöte kommer att hållas lördagen den 9 april 2022. Mötet hålls på Bosön, men det finns även möjlighet att vara med via videomöte.

Under årsmötet har du chansen att vara med och besluta om vilka frågor styrelsen ska driva samt att välja vilka som ska företräda dig i styrelsen framöver. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, senast den 18 mars 2022. Skicka motioner till kansliet@rgaktivrehab.se.

Varmt välkommen!

Anmälan »

Tid: Lördagen den 9 april 2022, kl 16.00

Plats: Bosön, Stockholm eller via videomöte.

Sista anmälningsdag: fredag 1 april.

Vid frågor kontakta oss på kansliet@rgaktivrehab.se eller 08-54 54 72 00.

Handlingar till årsmötet

Agenda årsmöte »

Årsredovisning 2021 »

Verksamhetsberättelse 2021 »

Revisionsberättelse 2021 »

Valberedningens förslag 2022 »

Proposition stadgar (röstning) »