Årsmöte 2021

Snart är det dags för RG Aktiv Rehabiliterings årsmöte!

RG:s årsmöte kommer att hållas söndagen den 18 april 2021 via videomöte.

Under årsmötet har du chansen att vara med och besluta om vilka frågor styrelsen ska driva samt att välja vilka som ska företräda dig i styrelsen framöver. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, senast den 28 mars 2021. Skicka motioner till kansliet@rgaktivrehab.se.

Årsmötet blir i år digitalt.

Varmt välkommen!

Anmälan »

Tid: Söndagen den 18 april 2020 kl 14.00

Plats: Digitalt, via videomöte.

Sista anmälningsdag: fredag 9 april.

Vid frågor kontakta oss på kansliet@rgaktivrehab.se eller 08-54 54 72 00.

Handlingar till årsmötet

Agenda årsmöte »

Verksamhetsberättelse 2020 »

Årsredovisning 2020 »

Revisionsberättelse 2020 »

Proposition stadgar_röstning »

Valberedningens förslag »