Årsmöte 2020

Snart är det dags för RG Aktiv Rehabiliterings årsmöte!

RG:s årsmöte kommer att hållas lördag den 4 april 2020 på Bosön, Lidingö.

Under årsmötet har du chansen att vara med och besluta om vilka frågor styrelsen ska driva samt att välja vilka som ska företräda dig i styrelsen framöver. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, senast fredagen den 13 mars 2020. Skicka motioner till kansliet@rgaktivrehab.se.

Kl. 14.00 blir det fika och därefter fortsätter vi med årsmöte kl. 14.30-16.30. Om du vill delta på distans, meddela detta i anmälan så får du mer information.

Varmt välkommen!

Tid: Lördagen den 4 april 2020 kl 14.30-16.30 (fika från 14.00)

Plats: Bosön, Lidingö

Sista anmälningsdag: fredag 27 mars.

Anmälan »

Vid frågor kontakta oss på kansliet@rgaktivrehab.se eller 08-54 54 72 00.

Handlingar till årsmötet

Agenda »

Årsredovisning »

Revisionsberättelse »

Verksamhetsberättelse »

Valberedningens förslag »

Motion »