Årsmöte 2020

Snart är det dags för RG Aktiv Rehabiliterings årsmöte!

RG:s årsmöte kommer att hållas lördag den 4 april 2020 på Bosön, Lidingö.

Under årsmötet har du chansen att vara med och besluta om vilka frågor styrelsen ska driva samt att välja vilka som ska företräda dig i styrelsen framöver. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, senast fredagen den 13 mars 2020.

Mer information om tider och upplägg kommer senare.

Tid: Lördagen den 4 april 2020 (exakt tid meddelas senare)

Plats: Bosön, Lidingö

Sista anmälningsdag: Anmälan och information om sista anmälningsdag kommer läggas ut under februari.

Vid frågor kontakta oss på kansliet@rgaktivrehab.se eller 08-54 54 72 00.

Handlingar till årsmötet

Årsmöteshandlingarna läggs ut inför mötet.