Vår verksamhet

Att leva med en fysisk funktionsnedsättning kan upplevas som begränsande, orättvist och hopplöst, framför allt om orsaken är en traumatisk skada mitt i livet.

Att bli så självständig som möjligt är inte bara målsättningen med rehabilitering, det är dessutom en grundläggande rättighet. Vistelser på sjukhus, rehabiliteringar och habiliteringar kan förbättra situationen men det kan vara svårt att lära sig bemästra de utmaningar man möter i vardagen.

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt och aktivt liv, fullt av möjligheter. Vi arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen och lär vuxna och barn hur de kan leva ett rikt och inspirerande liv genom vår metod Aktiv Rehabilitering.

All vår verksamhet syftar tillbaka till vår vision (vad RG vill uppnå på lång sikt, varför vi finns till) och vårt uppdrag (vad vi gör).

Vision

Ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar.

Uppdrag

Att inspirera personer med ryggmärgsskada och andra med liknande förutsättningar att maximera sin självständighet genom träning.

Att med förebilder, kunskap och fokus på möjligheter stärka individers mod, vilja och förmåga till delaktighet i samhället.

Vara internationellt ledande inom Aktiv Rehabilitering för personer med ryggmärgsskada.

Värdegrund

I tillägg till visionen, uppdraget och metoden har vi också vår värdegrund. Värdegrunden beskriver hur vi agerar och förhåller oss och vad vi värderar extra mycket i arbetet med uppdraget och metoden. Värdegrunden består av våra tre värdeord:

  • Ansvar
    Fokus på individens ansvar för sin egen situation.
  • Integritet
    Med respekt för allas integritet.
  • Utforskande
    Utveckling genom att utforska möjligheter. Metoden Aktiv Rehabilitering är resultatet av ett utforskande förhållningssätt.