Utbildning för organisationer

Många utbildningar erbjuder teoretiska övningar och därmed teoretisk kunskap. Går du en utbildning hos RG Aktiv Rehabilitering (RG) får du ordentligt med praktisk erfarenhet. Detta bidrar till att kunskapen förankras på ett bättre sätt och det ger dig dessutom en större trygghet i och med att du faktiskt har provat själv.

RG erbjuder två olika kurser: Aktiv rullstol – Aktivt liv som är en djupdykning i rullstolens användningsområden under tre dagar, samt Insiktsutbildning, en ögonöppnare på cirka en halv dag. Vi erbjuder även en gratis webbutbildning: Aktivt liv med rörelsenedsättning, som lär ut bemötande och brukarperspektiv.

Ett annat sätt att utbilda sig är att vara med som ledare på en av våra kurser/läger. Där får du nya kunskaper och erfarenheter att lägga till ditt cv samtidigt som du får ett nytt nätverk och minnen för livet. Läs mer om att vara ledare på kurser och läger »