Uppsökarrapport anhörig

När du som uppsökare för RG Aktiv Rehabilitering (RG) har gjort ett anhöriguppsök ska du registrera informationen i rapporten nedan.

RG:s kansli skickar ut ett uppföljningsbrev samt material om RG:s verksamhet till alla anhöriga som blivit uppsökta, normalt sker detta inom ett kvartal.

Blankett för reseersättning hittar du under Blanketter »

Om du har frågor går det bra att kontakta kansliet på telefon 08-54 54 72 00 eller e-post kansliet@rgaktivrehab.se.