Uppsökarrapport

När du som uppsökare för RG Aktiv Rehabilitering (RG) har gjort ett uppsök ska du registrera informationen i rapporten nedan. Är ni flera uppsökare vid samma tillfälle behöver inte alla fylla i uppsökarrapporten, viktigt är dock att ni kommer överens om vem som tar ansvar för att rapporten kommer in.

RG:s kansli skickar ut ett uppföljningsbrev samt material om RG:s verksamhet till alla som blivit uppsökta, normalt sker detta inom ett kvartal.

Blankett för reseersättning hittar du under Blanketter »

Om du har frågor går det bra att kontakta kansliet på telefon 08-54 54 72 00 eller e-post kansliet@rgaktivrehab.se.